Номинация: Вокал

Ананова Арина

Кучукова Есения

Лидовская Наташа

Малчанова Руслана

Рой Марьяна

Тадина Диана